प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsSex karun zalyavar baykoche stomach kadak hote
1 उत्तर

तुमचा प्रश्न नेमकेपणाने कळाला नाही. संभोगानंतर पोट कडक होते म्हणजे नेमके काय होतं? त्याचा काही त्रास होतो का? तुमचा प्रश्न पुन्हा एकदा सविस्तरपणे विचारा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

0 + 10 =