प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsरोज सेक्स केल्याने काय दुष्परीणाम होऊ शकतात? का ते शरीराला चांगले असते?
1 उत्तर

रोज सेक्स केल्याने कसलेही दुष्परिणाम होत नाहीत.
सेक्स दोघांच्या संमतीने होत असेल, दोघांना त्यात आनंद मिळत असेल तर ते शरीरासाठीच का मनासाठीही चांगलं असतं.
मात्र महत्त्वाचं हेच – दोघांची संमती, इच्छा आणि सुख.
 

Extra resources replied 7 months ago

Yes! Finally someone writes about have a peek at this web-site.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

20 + 6 =