प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsSir prasuti nanatar amhi yek week madhe sex kela.dusarya divashi mi tila \\\

1 उत्तर

आपला प्रश्न अर्धवट दिसत आहे. कृपया पूर्ण वाक्यात प्रश्न विचारा. आपल्या प्रश्नाच्या रोखावरून जो अर्थ लागत आहे तो पाहता खाली एक लेखाची लिंक देत आहोत. तो लेख वाचा.

https://letstalksexuality.com/sex-after-delivery/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

1 + 15 =