Sleeping nude asked 7 years ago

Mala kadhi kadhi ratri nagna zopavasa vatata. Hyat kahi gair ahe ka? Ani mala tya avasthet sakali pakadle jaychi bhiti vatate karan mazya ghari avashyak ti privacy nahiye. Me mazya family la hya babat kalpana deu ka tasach gupchup pane ratri zopu. Ani hyani mazya laingik arogyala dhoka ahe ka?

1 उत्तर
Answer for Sleeping nude answered 7 years ago

नग्न झोपावे वाटणे यात काही गैर नाही. त्यामुळे तुमच्या लैंगिक आरोग्याला काही धोका वगेरे निर्माण होण्याचा प्रश्न नाही. पण ही एक अशी गोष्ट आहे ज्यासाठी पूर्ण खाजगीपण आवश्यक आहे. कारण तुम्हाला जरी तशी इच्छा असली तरी इतरांचं खाजगीपण जपलं जाईल याची जबाबदारी ही तुमचीच आहे, नाही का?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

5 + 0 =