प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsयोनी जिभेने चोखल्याने व योनीला हस्तमैथुन केल्याने गर्भधारणा होते का?

नमस्कार मी २३ वर्षाचा असुन माझी प्रेयसी २१ वर्षाची आहे. मी  तिची योनी जिभेने चोखली आहे व तिच्या योनीला हस्तमैथुन केले आहे . आमच्या अश्या कृत्यामुळे तिला गर्भधारणा होऊ शकते का ?

1 उत्तर

गर्भधारणा नाही होणार.

गर्भधारणा कसे होते याच्या माहितीसाठी पुढिल लिंक पहा.

https://letstalksexuality.com/conception/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

8 + 12 =