प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsयोनी जिभेेने चोखल्याने गर्भधारना होते का?

योनी जिभेने चोखल्याने गर्भधारना होते का?

1 उत्तर

गर्भधारणा होणार नाही.

गर्भधारणा नक्की कशी होते? हे जाणून घेण्यासाठी पुढील लिंक पहा. https://letstalksexuality.com/conception/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

14 + 1 =