प्रश्नोत्तरेCategory: Private Questionलिगांवरची त्वचा खाली होत नाही. मला उपाय सांगा. पुर्ण पणे लिंगा वरती आहे .माझे वय 26 आहे लहान पना पासून लिंग त्वचा वरती आहे.

1 उत्तर

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

1 + 7 =