संभोग asked 7 years ago

1 उत्तर
Answer for संभोग answered 7 years ago

तुमच्या प्रश्नातून तुम्हाला नेमके काय विचारायचे आहे ते स्पष्ट होत नाही. कृपया तुम्ही सविस्तरपणे प्रश्न विचारलात तर तुमच्या प्रश्नाला उत्तर देणे सोपे जाईल.

संभोगाविषयी जाणून घेण्यासाठी वेबसाईटवरील ‘सेक्स बोले तो’ हा सेक्शन वाचा. त्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

https://letstalksexuality.com/category/talking-about-sex/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

3 + 8 =