प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsसमान गोत्र किंवा एक नाड

समान गोत्र किंवा एक नाड असेल तर लग्न करु नये असे का ? वरील दोन्ही गोष्टींचा आपल्या आयुष्याशी काय संबंध ? याबाबत मार्गदर्शन व्हावे..

1 उत्तर

खाली एका लेखाची लिंक देत आहोत. तो लेख वाचा. आपल्या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल.

https://letstalksexuality.com/question/%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%A0%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B2/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

3 + 5 =