प्रश्नोत्तरेसेकस कसा करावा

2 उत्तर

सेक्स कसा करावा याचे नेमके आणि एक असे उत्तर नाही. अशाच प्रकारे सेक्स केलं पाहिजे असा काही मापदंड देखील नाही. सेक्स कसा करावा हे ज्याने त्याने आपल्या जोडीदारासोबत ठरविण्याची बाब आहे. वेबसाईट वरील सेक्स बोले तो हा सेक्शन तसेच प्रश्नोत्तरे वाचा.

https://letstalksexuality.com/category/talking-about-sex/

https://letstalksexuality.com/question/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

19 + 4 =