प्रश्नोत्तरेसेकस केलावर किती दिवसानी दिवस राहातात

1 उत्तर

पाळी चक्रातील काही ठराविक दिवसांमध्येच गर्भधारणा होऊ शकते. अंडोत्सर्जन होण्याच्या आधी आणि नंतरचे ३-४ दिवस हा काळ गर्भधारणा होण्यासाठी सर्वात चांगला काळ मानला जातो. त्यामुळे आपल्याला आपल्या पाळी चक्रातला अंडोत्सर्जनाचा काळ ओळखता आला तर त्यानुसार गर्भधारणेसाठी किंवा गर्भधारणा टाळण्यासाठी आपण प्रयत्न करू शकतो. गर्भधारणा नक्की कशी होते हे समजून घेण्यासाठी https://letstalksexuality.com/conception/ या लिंक वरील लेख वाचा. गर्भधारणेसाठी पूरक असलेल्या पाळीचक्राच्या काळात जर सेक्स केला आणि गर्भधारणा होण्यासाठी आवश्यक असणारी या लेखामध्ये नमूद केलेली नैसर्गिक प्रक्रिया  निर्धोकपणे पार पडली की गर्भधारणा होते. 

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

15 + 3 =