प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsपॉर्न चित्रपटातील जे गुद मैथुन, मुख मैथुन हे खरे असते का ?

पॉर्न चित्रपटातील जे गुद मैथुन ,गुद मुख मैथुन हे खरे असते का ?

1 उत्तर

हो, पॉर्न चित्रपटातील गुद मैथुन, मुख मैथुन हे खरे असते.
या इंड्स्ट्रीबाबत, पोर्न व्यवसायाबाबत अजून जाणून घ्यायचे असल्यास खालील लिंक नक्की वाचा
https://letstalksexuality.com/pornography-feminist-critique/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

7 + 11 =