प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsब्लड गृप सारखा असेल तर

माझं लग्न जुडल आहे पण माझा व माझे होणारे पत्नीचा ब्लड ग्रुप AB + सारखाच आहे तरआम्हला मुलं बाळ होणे साठी काही समस्या होणार का

1 उत्तर

नमस्कार. खाली काही लेखांची आणि उत्तरांची लिंक देत आहोत. तुमच्याप्रमाणेच अनेक प्रश्न अगोदरही आम्हाला आले होते. ती उत्तरे वाचा. तुम्हाला मदत होईल. शुभेच्छा..

https://letstalksexuality.com/question/%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9D%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%95/

https://letstalksexuality.com/question/%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%A0%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B2/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

15 + 17 =