Anal Sex kartana mazya baykochya गुदा मध्ये me वीर्य सोडले ahe…tyane kahi honar nahi na?

1,106
प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsAnal Sex kartana mazya baykochya गुदा मध्ये me वीर्य सोडले ahe…tyane kahi honar nahi na?
Sada Jadhav asked 3 months ago
1 Answers
let's talk sexuality answered 3 months ago

काही होणार नाही पण गुदामार्गात निरोध शिवाय संबंध ठेवल्यास Bacterial Infection होण्याची शकयता कैक पटीने वाढते. तसेच जर एका जोडिदाराला लिंगसांसर्गिक आजार असतील तर दुस-याला त्याचा संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते.