Baykoche pandhare pani alikade khup ghatt yet ahe…yogurt sarkhe…agodr evdhe ghatt yet nvte….me te ghatt pani khato…kahi side effects ahet ka??

565
प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsBaykoche pandhare pani alikade khup ghatt yet ahe…yogurt sarkhe…agodr evdhe ghatt yet nvte….me te ghatt pani khato…kahi side effects ahet ka??
Sada Jadhav asked 2 weeks ago

1 Answers
let's talk sexuality answered 2 weeks ago

पाणी जाण्यामागे काय कारणं असतात त्यासाठी पुढिल लिंक पहा.

https://letstalksexuality.com/white-discharge/

आपण जे म्हणत आहात तसे केल्याने लिंगसांसर्गिक आजाराचा संसर्ग होण्याची शक्यता बळावते. लिंगसांसर्गिक आजारांबाबत अधिक महितीसाठी पुढिल लिंक पहा. https://letstalksexuality.com/sexually-transmitted-illnesses/