प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsलिंगाला ताठरपणा येत नाही.

1 उत्तर
Answer for Dharmendra kamble answered 4 years ago

लिंगाला ताठरपणा येतच नाही असं असेल तर डॉक्टरांना भेटा. जर सुरुवातीला लिंगाला ताठरपणा येत नाही पण नंतर येत असेल तर स्वताला वेळ द्यावा लागेल. यासाठी फोर प्ले चा वापर करता येईल.

फोर प्ले च्या अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक पहा.

https://letstalksexuality.com/foreplay/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

14 + 9 =