garbhdharna asked 6 years ago

1 उत्तर
Answer for garbhdharna answered 6 years ago

गर्भधारणेविषयी तुम्हांला नक्की काय विचारायचे आहे, हे तुमच्या प्रश्नांतून कळत नाहीये, कृपया प्रश्न सविस्तरपणे विचारा.

गर्भधारणा नक्की कशी होते हे समजून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

https://letstalksexuality.com/conception/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

19 + 15 =