Maj gelya month mde lagn jhaly majya wife n date pud jaychya golyaghetle … Gelay month mde tichi date 25 la ali amc lagn25 junela hot golya mule ajun prynt tichi date aali nahi aye ami dogh sex karav ki nahi… Kay Kay safety precautions gyave plz sanga

283
प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsMaj gelya month mde lagn jhaly majya wife n date pud jaychya golyaghetle … Gelay month mde tichi date 25 la ali amc lagn25 junela hot golya mule ajun prynt tichi date aali nahi aye ami dogh sex karav ki nahi… Kay Kay safety precautions gyave plz sanga
Vinayak asked 2 months ago

vinavinavinavvinavinavinav

1 Answers
let's talk sexuality answered 2 months ago

एकतर गोळ्या का घेतल्या हा प्रश्न आहे. पाळी ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. आपण त्याभोवती विटाळ जोडला आहे. आधी अशा जोखडातुन बाहेर पडायला हवंय.

तुम्ही घाबरुन जाऊ नका, गोळ्या घेतल्यामुळे पाळी पुढे मागे होण्याची शकयता असते. पाळीची वाट पहा अन्यथा डॉक्टरांना भेटा.

आपल्याला जर गर्भधारणा नको असल्यास निरोधचा पर्याय उत्तम आहे. आणखी गर्भनिरोधकांबाबत माहितीसाठी पुढिल लिंक पहा. https://letstalksexuality.com/contraception/