Mala Aata mul Nako aahe asked 4 years ago

1 उत्तर
Answer for Mala Aata mul Nako aahe answered 4 years ago

जर तुम्हाला कुटूंब नियोजन करायचे असल्यास पुढिल लिंक नक्की पहा व ऐका.

https://letstalksexuality.com/contraception/

https://letstalksexuality.com/sex-aani-barach-kahi-episode-11-nakonakoshi-ani-havihavishi-garbhadharana/ किंवा https://www.youtube.com/watch?v=9Ib8MLUoUi0

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

1 + 11 =

पुढे जाण्यापूर्वी हे माहीत हवे (Disclaimer)

वापरण्यासंदर्भातील पूर्वअटी