प्रश्नोत्तरेmazya lingache varche katde mage sarkat nahi kay karave lagel

1 उत्तर

काळजी करण्याचे तसे काही कारण नाही. तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला खालील लिंक वर मिळेल. अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर सापडतील. ती वाचा..

१. https://letstalksexuality.com/question/%E0%A4%AE%E0%A5%80-20-%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%B9%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%A3-%E0%A4%85%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9D/

२.https://letstalksexuality.com/question/%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE/

३. https://letstalksexuality.com/male-circumcision/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

17 + 13 =