प्रश्नोत्तरेmenstrual period nanter 7 day nanter aamche sex zale ter pregnancy rahu shakate ka?

1 उत्तर

हे त्या त्या व्यक्तीच्या मासिक पाळीचक्रावर अवलंबून आहे. खालील लिंकवरील ’गर्भधारणा कशी होते’ हा लेख वाचा. https://letstalksexuality.com/conception/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

9 + 16 =