सक्रीयतेने ऐकणं: चांगला संवाद कसा करायचा?

चांगला संवाद म्हणजे केवळ स्वतः व्यक्त होणे नव्हे तर समोरची व्यक्ती काय म्हणत आहे हे सक्रियपणे ऐकणे आणि समजून घेणे. एखाद्याशी संवाद साधण्यासाठी ही प्रभावी संवाद कौशल्ये शिकणे आणि त्यांचा सराव करणे महत्त्वाचे असते.

आपल्याला हे देखील पाहायला आवडेल...

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap