स्वप्नदोष asked 7 years ago

सवस्वप्नदोष कसा होतो? होत असेल तर त्याचा काय वाइट परिणाम आहे का? तो घलवायचा असेल तर काय करावे?

1 उत्तर

प्रश्नाबद्दल धन्यवाद. तुमच्या प्रमाणेच अनेकांनी हा प्रश्न अनेकदा आपल्या वेब साईट वर विचारला आहे. त्यांना दिलेल्या उत्तरांच्या आणि काही लेखांच्या लिंक्स खाली देत आहोत. तुमच्या शंकांचे समाधान त्याने नक्की होईल. अन्य काही प्रश्न असेल तर परत नक्की विचारा. धन्यवाद!

https://letstalksexuality.com/night-fall/

https://letstalksexuality.com/question/wet-dreams/

https://letstalksexuality.com/question/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B7-%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF-%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B0/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

1 + 20 =