प्रश्नोत्तरेमि एका एड्स वाल चा तोडत लिग तर कि दिवसा टेस्ट किली पाजण

1 उत्तर

तुम्हाला नेमके काय विचारायचे आहे ते तुमच्या प्रश्नातून समजत नाही. कृपया तुमचा प्रश्न परत विचारा.

एच.आय, व्ही./ एड्स विषयी माहिती वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा. https://letstalksexuality.com/hiv_aids/

आपल्या वेबसाईटवर यासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच प्रश्नोत्तरे जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.

‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/

प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

9 + 3 =