AIDS Kass hoto asked 7 years ago

1 उत्तर
Answer for Ada's Kass hoto answered 7 years ago

तुम्हाला एड्स कसा होतो, हे विचारायचे आहे का ? याविषयीच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला खालील लिंकवरील लेखामध्ये मिळतील.

https://letstalksexuality.com/hiv_aids/

आपल्या वेबसाईटवर यासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच प्रश्नोत्तरे जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.

‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/

प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

20 + 2 =