प्रश्नोत्तरेपाली आली नंतर कीती दीवसानंतर संभोग करावा गर्भ राहील?

2 उत्तर

तुमच्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी खालील लिंकवरील ’गर्भधारणा कशी होते’ हा लेख वाचा.

https://letstalksexuality.com/conception/.

आपल्या वेबसाईटवर यासंबंधी अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. अधिक माहितीसाठी कृपया ‘FAQ – शंका समाधान’ तसेच प्रश्नोत्तरे जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.

‘FAQ – शंका समाधान’: https://letstalksexuality.com/frequently-asked-questions/

प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

5 + 14 =