Hiv asked 7 years ago

किस केल्याने Hiv होऊ शकतो का ? जर त्या व्यतिला hiv positive असेल तर उत्तर द्या plzz

1 उत्तर
Answer for Hiv answered 7 years ago

कृपया खाली काही लेखांच्या लिंक्स देत आहोत. तुमच्या प्रश्न साधार्म्याचे अनेक प्रश्न आपल्या वेब साईट वर उत्तर दिले गेले आहे. ते वाचा. इतर काही प्रश्न जरूर संपर्क साधा.

१. https://letstalksexuality.com/question/kissingne-hiv-infection-hou-shakate-ka/

२. https://letstalksexuality.com/question/hiv-%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-kissing-%E0%A4%95/

३. https://letstalksexuality.com/hiv_aids/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

20 + 10 =