प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsMaze new marriage zale ahe…Honeymoon la gelyavr divsatun kiti vela sex karav?

1 उत्तर

जेवढा तुम्हा दोघांना झेपेल तेवढाच सेक्स करावा.
आख्खं आयुष्य आहेच आता सोबत…. तेव्हा थोडा वेळ एकमेकांना समजुन घ्यायलाही ठेवा.
काही लिंक देत आहोत पहा उपयोगी पडल्या तर
https://letstalksexuality.com/foreplay/
https://letstalksexuality.com/sexual-relations-and-her-pleasure/
https://letstalksexuality.com/clitoris-and-orgasm-in-women/
https://letstalksexuality.com/sexual-pleasure/
https://letstalksexuality.com/sexual-pleasure-2/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

3 + 3 =