प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsovulation मध्ये sex केल्यावर गभ्र राहतो का …

1 उत्तर

हो. त्यासाठी ovulation म्हणजेच अन्डोत्सर्जन कधी होते हा काळ साधारणपणे लक्षात यायला हवा.

खाली काही लेख देत आहोत. ते वाचा. तुमच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळतील.

https://letstalksexuality.com/menstrual-and-fertility-cycle/

https://letstalksexuality.com/conception/

https://letstalksexuality.com/menstrual-and-fertility-cycle/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

5 + 1 =