विश्वास ठेवता येईल आणि बोलता येईल अशी व्यक्ती कशी शोधायची?

मोठे होणे रोमांचकारक असतेच पण ते आव्हानात्मकही असू शकते. अशा वेळांना तुम्ही काय विचार करत आहात किंवा तुम्हाला काय वाटते आहे याबाबत बोलण्यासाठी कुणीतरी विश्वासू अशी प्रौढ व्यक्ती आपल्या आयुष्यात असणे खरोखर उपयुक्त ठरू शकते! पण सगळ्याच प्रौढ व्यक्ती विश्वासू किंवा ऐकून घेणाऱ्या असतील असे नाही मग अशी व्यक्ती शोधणार कशी?

 #teen, #teenagers ,#PrayasAmazeMarathi,#trust, 

आपल्याला हे देखील पाहायला आवडेल...

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap