लैंगिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागलं तर…

जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे स्पर्श केला गेला असेल जो योग्य नव्हता किंवा तुम्हाला अशा प्रकारे स्पर्श करण्यास भाग पाडले गेले असेल ज्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटले असेल, तर ते गुप्त ठेवू नका. जरी हे कृत्य करणारी व्यक्ती प्रौढ असेल किंवा तुमच्यापेक्षा वरच्या वर्गातील असेल व त्यांनी तुम्हाला कोणालाही सांगू नका असे सांगितले असले तरी देखील तुम्ही कोणालातरी सांगा. तुमच्या विश्वासातील एखाद्याला सांगा- जसे पालक, कुटुंबातील सदस्य, शिक्षक, मित्राचे आई बाबा किंवा शेजार्‍यांनाही. तुम्ही सांगितलेल्या पहिल्या व्यक्तीने जर काहीही केले नाही तर तुमचा विश्वास असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीला सांगा. तुम्हाला मदत मिळेपर्यंत तुमचा विश्वास असलेल्या मोठ्या व्यक्तिंना सांगत रहा.

 #sexualassault, #sexualabuse

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap