नातेसंबंध

सुदृढ नातेसंबंध म्हणजे काय हे समजून घ्यायचे तर आपल्या व इतरांच्या नातेसंबंधांमधील जबाबदाऱ्या व अधिकार यांची जाण जशी हवी तसेच स्वतः सोबतचे नातेही जाणून घ्यायला हवे. आपली निवड, आवड, नावड, आनंद, तणावांवर मात करण्याच्या पद्धती आणि अश्या अनेक गोष्टी उमजून घ्यायला हव्यात.

संसाधने

[caf_filter id=’25480′]